Allergi, utbrändhet och ditt immunförsvar

En hårmineralanalys (HMA) ger dig svar och värdefull information om din ämnesomsättning och metaboliska typ, näringsbalans av viktiga näringsämnen, hormonobalans och förekomst av tungmetaller.

Du får information om insulinkänslighet, hur påverkad kroppen är av stress och hur snabbt eller långsamt energi omsätts.

Du ser kroppens näringsmässiga status och kan även se hur effektivt den arbetar med olika näringsämnen.

En hårmineralanalys ger en tillförlitlig mätning av 36 olika mineral, spårämnen och metaller.

Näringsbrister i hårmineralanalys är ett tecken på bristande näringsreserver.

Analysen är även ett utmärkt sätt att analysera ansamlingar av tungmetaller.

Fördelar med en hårmineralanalys

En hårmineralanalys är ett bra analysverktyg för att mäta närings- och mineralstatus över tid i kroppen.

Vitaminer, mineraler, aminosyror, andra näringsämnen och enzymer är livsviktiga komponenter för kroppens uppbyggnad och funktion.

Alla biokemiska processer i kroppen kräver näringsämnen.

Samspelet och den inbördes relationen mellan dessa näringsmässiga byggstenar har visat sig ha stor betydelse för hälsan.

När det här samspelet rubbas riskerar vi att hamna i obalans och ohälsa.

En hårmineralanalys hjälper dig att få en detaljerad översikt över din mineralstatus inklusive balansen hos och relationen mellan olika viktiga näringsämnen.

Du får även en översikt över eventuell förekomst av tungmetaller och ditt behov av detox från exempelvis kvicksilver och aluminium.

Vidare får du en översikt över din hormonella/endokrina balans samt din metaboliska typ och hur det påverkar kroppen.

Den metaboliska typen är något vi föds med, men som också kan ändras på grund av stress från jobb, familj, näringsfattig kost, hård träning, dålig sömn eller andra faktorer.

En hårmineralanalys visar näringsstatusen i kroppen några månader tillbaka i tiden.

Mineralkoncentrationer som återfinns i håret representerar intag eller exponering som pågått länge, medan blod- och urinprov ger en mer kortsiktig bild.

I resultatet av analysen finns din individuella biokemiska och metaboliska typ beskriven.

I analyssvaret ingår också förslag på en individanpassad balansering för just din typ med hjälp av näringstillskott och kost.