Integrerad Funktionsmedicin

Funktionsmedicin söker efter orsakerna till sjukdom och ohälsa.

Vi vill utreda och förbättra psykologisk, känslomässig, kognitiv och fysisk/biokemisk funktion.

Detta både när du är sjuk, förebyggande syfte och för att hjälpa dig uppnå din fulla genetiska potential.

Inom funktionsmedicinen betonas livsstilsförändringar och näringstillskott som komplement till läkemedelsbehandling.

Integrerad Funktionsmedicin fungerar också som en länk mellan skolmedicin och komplementärmedicin.

Två viktiga frågor inom funktionsmedicinen:

  1. Finns det för mycket av något som individen/kroppen behöver minska på eller bli av med?
  2. Finns det för lite av något som individen/kroppen behöver mer av?

 

Funktionsanalyser

Funktionsmedicinska laboratorietester kan utgöra viktiga verktyg i diagnostiken. Dessa kompletterar de tester och analyser som redan används inom både hälso- och sjukvården och den s.k. komplementärmedicinen.

Flertalet av dem är designade för att upptäcka störda biokemiska funktioner och processer inkl. rubbningar i kroppens mikrobiologi, många gånger innan stora skador i vävnaderna hunnit uppkomma och lett fram till en sjukdomsdiagnos.

Genom att upptäcka obalanser och nedsatta funktioner på ett tidigt stadium kan man arbeta med att förebygga eller fördröja uppkomsten av olika sjukdomsprocesser.

Hälsosam livsstil är grunden

Funktionsmedicinen, oavsett om man är frisk eller sjuk, betonar vikten av en hälsosam livsstil.

Den strävar efter att så långt som möjligt behandla och förebygga uppkomsten av sjukdom genom positiva livsstilsförändringar, vilka kan bli en grund för ett friskt hälsotillstånd och hög livskvalitet.

Specifika livsstils- och näringsmedicinska råd kombineras i ett individanpassat åtgärdsprogram, i samförstånd mellan den vårdsökande och läkaren/terapeuten.

Kosttillskott och läkemedel

Funktionsmedicinen strävar efter att så långt det är möjligt att vid behov tillföra naturliga, kroppsegna ämnen. Detta utesluter inte användning av syntetiska läkemedel när så erfordras.

Det finns inget principiellt motsatsförhållande mellan näringstillskott och läkemedel, men vissa hänsyn kan ibland behöva tas beroende på vilka typer av läkemedel och näringstillskott som är aktuella i det enskilda fallet.