EU BioTek labtester

Specialiserad medicinsk testning

EU BioTek AS i Norge tillhandahåller tester både gällande intolerans och allergi mot födoämnen. Det är Europas ledande företag för matintoleranstester. 

Med dessa analyser kan man mäta mängden av specifika antikroppar mot födoämnen.

Samtidigt identifieras vilka födoämnen det är som ditt immunförsvar har reagerat mot och som kan vara orsaken till dina allergiska symptom. 

US BioTek Laboratoriet i Seattle, USA, strävar hela tiden efter att vara ledande och en innovatör inom banbrytande laboratoremedicin. 

Analyserna ombesörjs av Eu BioTek AS i Norge

Matintoleranstester

De flesta sjukdomar och obalanser involverar problem i mag-/tarmkanalen.

Matintoleranser och olika former av överkänslighet mot olika livsmedel blir allt vanligare. Speciellt i kulturer med hög halt raffinerade livsmedel och där befolkningen äter en ensidig kost. En matintolerans kan vara svårt att upptäcka då reaktionen kan komma upp till 72 timmar efter att du intagit livsmedlet.

Läs mer och beställ matintoleranstester »

Cellämnesomsättning- och miljögiftprofil

Urintest för att mäta metaboliter (rester efter miljögifter) och organiska syror.

Alla påverkas av gifter. Viltlevande djur har ca 30 miljögifter i blodet, medan navelsträngsblodet hos en människa kan innehålla flera hundra främmande ämnen. Vi är så vana till all exponering för giftiga ämnen och tänker kanske inte på att det kan påverka hälsan. Om din kropp har en reducerad förmåga att eliminera toxiner kan du komma att påverkas negativt hälsomässigt.

Läs mer och beställ cellämnesomsättning- och miljögiftprofil »