Wellness Screening

Wellness Screening är en kliniskt utvärderad hälsoundersökning.

Wellness Screening undersöker 40 olika biomarkörer gällande ditt biologiska tillstånd.

Dessa biomarkörer inkluderar:

 • Hjärta, kärl och och cirkulation
 • Autonoma nervsystemet
 • Kroppssammansättning
 • Syremättnad, VO2 max
 • Insulinresistans
 • Inflammation
 • Hjärna
 • Matsmältning
 • Nerver
 • pH-balans och oxidativ stress
 • Ämnesomsättning
 • Lever och njurar

Wellness Screening lägger grunden för att kunna optimera livsstilsråd, lägga upp bästa möjliga kost- och träningsprogram samt rekommendationer om kosttillskott.

Du får reda på vilka åtgärder som behövs för optimal hälsa.

Boka tid hos IFM-kliniken i Falun eller kontakta oss för mer information