Hårmineralanalys

Gör din Hårmineralanalys i hemmet. Genomgång via telefon.

En hårmineralanalys (HMA) ger dig svar och värdefull information om din ämnesomsättning och metaboliska typ, näringsbalans av viktiga näringsämnen, hormonobalans och förekomst av tungmetaller.

Du får information om insulinkänslighet, hur påverkad kroppen är av stress och hur snabbt eller långsamt energi omsätts.

Du ser kroppens näringsmässiga status och kan även se hur effektivt den arbetar med olika näringsämnen.

En hårmineralanalys ger en tillförlitlig mätning av 36 olika mineral, spårämnen och metaller.

Näringsbrister i hårmineralanalys är ett tecken på bristande näringsreserver.

Analysen är även ett utmärkt sätt att analysera ansamlingar av tungmetaller.

Fördelar med en hårmineralanalys

En hårmineralanalys är ett bra analysverktyg för att mäta närings- och mineralstatus över tid i kroppen.

Vitaminer, mineraler, aminosyror, andra näringsämnen och enzymer är livsviktiga komponenter för kroppens uppbyggnad och funktion.

Alla biokemiska processer i kroppen kräver näringsämnen.

Samspelet och den inbördes relationen mellan dessa näringsmässiga byggstenar har visat sig ha stor betydelse för hälsan.

När det här samspelet rubbas riskerar vi att hamna i obalans och ohälsa.

En hårmineralanalys hjälper dig att få en detaljerad översikt över din mineralstatus inklusive balansen hos och relationen mellan olika viktiga näringsämnen.

Du får även en översikt över eventuell förekomst av tungmetaller och ditt behov av detox från exempelvis kvicksilver och aluminium.

Vidare får du en översikt över din hormonella/endokrina balans samt din metaboliska typ och hur det påverkar kroppen.

Den metaboliska typen är något vi föds med, men som också kan ändras på grund av stress från jobb, familj, näringsfattig kost, hård träning, dålig sömn eller andra faktorer.

En hårmineralanalys visar näringsstatusen i kroppen några månader tillbaka i tiden.

Mineralkoncentrationer som återfinns i håret representerar intag eller exponering som pågått länge, medan blod- och urinprov ger en mer kortsiktig bild.

I resultatet av analysen finns din individuella biokemiska och metaboliska typ beskriven.

I analyssvaret ingår också förslag på en individanpassad balansering för just din typ med hjälp av näringstillskott och kost.

NutriTech och Trace Elements

Analysen ombesörjs av Nutri-Tech AB i Sverige i samarbete med det amerikanska laboratoriet Trace Elements.

Alla människor är olika

Alla människor är olika och har olika näringsmässiga behov.

Du och jag är olika och har en biokemisk individualitet som kräver anpassade mängder av näringsämnen för att vi ska vara i balans, må bra och hålla oss friska.

Den moderna människan utsätts dagligen för stress och gifter – du får i dig miljögifter, kemikalier, konserveringsmedel och medicinrester från luften du andas, vattnet du dricker och maten du äter.

Många av oss lever en livsstil som stressar kroppen på olika sätt.

Du behöver rätt mängd näring för att dels skydda kroppen mot toxiska ämnen, dels kunna eliminera gifterna och föra ut dem ur kroppen. Kroppens hormoner och finkänsliga ämnesomsättning påverkar i hög grad hur du mår och om du kan hålla dig frisk.

Dina hormonella körtlar, de endokrina organen, och dess balans och funktion är beroende av rätt mängd näringsämnen för att fungera som de ska.

Provtagning och anaylsrapporten

Vi klipper några strån från bakre delen av ditt huvud. Då vi tar på flera ställen är det inget som kommer att synas.

Provsvaret får du inom tre veckor samt förslag på hur du t.ex. förändra kosten och inta kosttillskott för att må bättre och förebygga sjukdom.

Det utförliga svaret ger även råd om hur du kan minska din eventuella belastning av toxiner.

Resultatet från analysen ger dig en bild av kroppens invärtes miljö samt ger råd om kost och skräddarsytt kosttillskottsprogram.

Resultatet redogörs detaljerat i en personlig analysrapport som visar på mineralstatus, förekomst av tungmetaller och metabolisk typ.

Pris Hårmineralanalys

Provsvaret får du inom fyra veckor samt förslag på hur du t.ex. förändra kosten och inta kosttillskott för att må bättre och förebygga sjukdom. Det utförliga svaret ger även råd om hur du kan minska din eventuella belastning av toxiner. Resultatet från analysen ger dig en bild av kroppens invärtes miljö samt ger råd om kost och skräddarsytt kosttillskottsprogram. Resultatet behandlar 36 olika värden och redogörs detaljerat i en personlig analysrapport som visar på mineralstatus, förekomst av tungmetaller och metabolisk typ.

1 800 kr

inkl. 30 minuters tolkning.

Beställ din hårmineralanalys från IFM Falun

Beställ HMA

GDPR

3 + 3 =

Läs mer om hårmineralanalys