DNA-analyser

Människor är till 99,9% lika varandra genetiskt, men den lilla andelen gener som är unika för varje person, kan spela stor roll för hälsan. Ca 10-15 % av din hälsa påverkas av dina gener medan resterande 85 % beror på din livsstil och miljö.

Det går att använda DNA-analyser som ett verktyg för att skräddarsy hälsoråd om mat, motion, kosttillskott och andra miljöfaktorer.

En DNA-analys är extra värdfull när en person är redo för nästa nivå i att ta hand om sin hälsa. Om du fortfarande till exempel röker kommer en DNA-analys inte att tillföra så mycket, utan börja i så fall med att följa de grundläggande råden för en hälsosam livsstil.

En del personer gör allt rätt och ändå får en sjukdom, inte kan gå ner i vikt eller lätt känner sig stressade. För de personerna kan en DNA-analys vara en nyckel till hur de ska anpassa sin livsstil.

Vi erbjuder dig fyra olika DNA-analyser från Nordic Labs: DNA Health, DNA Diet, DNA Oestrogen och DNA Sport.

Hur går ett test till?

Du erhåller ett testkit med posten som innehåller utrustning för provtagning och returfrakt till Nordic Labs i Danmark. Analysen görs av ett av lab för DNA-analyser i Sydafrika. Resultatet erhåller du cirka 3-5 veckor efter genomförande.

OBS! En DNA-analys behöver du aldrig göra om – du har ju de gener du har. Så till skillnad från andra tester så är resultatet tidlöst.

DNA-analyser

DNA Health

DNA Health är designad för att optimera välmående och hälsa genom att individanpassa livsstils- och dietval. Och när det är nödvändigt, använda kosttillskott gör att tillgodose specifika näringsbehov enligt din genprofil. Analysen passar dig som vill finjustera ditt kost-, närings- och träningsupplägg för att få bättre hälsa. DNA Health är en generell DNA-analys som mäter flera genetiska hälsomarkörer, exempelvis vikt, fettförbränning, inflammation och koffeinmetabolism.

Exempel på testrapport (ladda ned PDF) »

Pris:

  • EUR 240,97 inklusive returfrakt.

Beställ i e-postformuläret nedan.

DNA Oestrogen

Östrogen påverkar en rad vikta målvävnader i kroppen och forskning har visat att långsiktig påverkan av östrogen ökar risken för vissa sjukdomar. DNA Oestrogen inkluderar 11 gener som är involverade i östrogenbiosyntes, östrogenmetabolism samt fast I och fas II avgiftning. Analysen ger information om hur du kan personanpassa din diet och livsstil samt ger rekommendationer gällande hormoner och näringstillskott. DNA Oestrogen passar dig som vill finjustera ditt kost-, närings- och träningsupplägg för en bättre hormonell balans.

Exempel på testrapport (ladda ned PDF) »

Pris:

  • EUR 194,97 inklusive returfrakt.

Beställ i e-postformuläret nedan.

Analysera dina genavvikelser

DNA Diet

DNA Diet analyserar 15 gener som påverkar metabolism och träning. De gener som ingår i analysen har kunnat kopplas till fettmetabolism, kroppsvikt och BMI, Body Mass Index. Så mycket som 40 % till 80 % av variationer i kroppsvikten kan kopplas genetiska faktorer. DNA Diet passar dig som vill finjustera ditt kost-, närings- och träningsupplägg för att få bättre resultat från viktminskningen. I analysresultat ingår en detaljerad rapport med rekommendationer gällande dietförändringar och träningsprogram.

Exempel på testrapport (ladda ned PDF) »

Pris:

  • EUR 194,97 inklusive returfrakt.

Beställ i e-postformuläret nedan.

DNA Sport

DNA Sport utvärderar olika biologiska områden som påverkar respons på tränings och hur väl du kan prestera under idrottsutövande. Det inkluderar hur mjuk vävnad och benbildning påverkas. Parametrar inkluderar inflammation, oxidativ stress, syresättning och andning, energiproduktion och metabolism under träning. Kunskap om genvariation i dessa områden kan användas för att ge genetiska fördelar och identifiera svagheter som behöver stöd genom diet- och träningsstrategier.

Exempel på testrapport (ladda ned PDF) »

Pris:

  • DNA Sport: EUR 194,97 inklusive returfrakt.

Beställ i e-postformuläret nedan.

Beställ din DNA-analys från IFM Falun

Kön

Beställ DNA-analys

GDPR

14 + 1 =