IFM-kliniken i Göteborg

Kost- och motionsvanor, yttre och inre stress m m – påverkar vårt hälsotillstånd.

Därför arbetar vi mycket med kunskap och motivation för en sund och hälsosam livsstil – det är aldrig för sent för en nystart.

Varje person som vänder sig till oss söker optimal hälsa utifrån sina förutsättningar.

Målsättningen är att förbättra hälsan, öka livskvaliteten och förebygga sjukdom.

IFM-kliniken i Göteborg

Vi erbjuder hälsoundersökningar som syftar till att upptäcka eventuella funktionsbrister på ett tidigt stadium. Man behöver inte vara sjuk för att vilja förbättra sin hälsa men man kan göra mycket för att få behålla den. Klinikens expertis omfattar bland annat mage/tarmproblem, avgiftning och naprapati.

Vad är funktionsmedicin »

Klinikens expertis omfattar

Näringsterapi

Förutsättningarna för en god hälsa är att tillgodose kroppens behov av näring. Alla kroppsfunktioner behöver vitaminer, mineraler och andra näringsämnen för att fungera.

Detta är individuellt och beror bland annat på vår kroppsstorlek, ålder, nuvarande hälsa, arbete, stress, miljö, gener, livsstil m m.

En näringsterapeut hjälper dig, utifrån din egen näringsstatus, genom vägledning, att uppnå en bättre hälsa.

Kostrådgivning

Här får du hjälp att utifrån dina egna unika förutsättningar hitta en näringsriktig, kost anpassad för just dig, vilket kan hjälpa dig till en bättre hälsa.

Våra kostbehov kan påverkas starkt av vår genetik, miljöfaktorer, stress- och aktivitetsnivå m.m.

Naprapati

Är ett effektivt sätt att arbeta med många smärt- och spänningstillstånd i muskler och leder. Ofta räcker dock tiden inte till för kompletterande naprapatisk behandling i samband med ny- och återbesök, men i mån av tid och när det är prioriterat så kan jag erbjuda sådan inom ramen för ett funktionsmedicinskt behandlingsprogram.  Jag refererar annars gärna till duktiga kollegor för naprapatisk vård som kräver lite tätare återbesök i början än vad jag kan erbjuda.

Läs mer om naprapati här »

Patrik Söderqvist

Boka tid hos Patrik Söderqvist, Leg. naprapat, Cert. näringsterapeut, funktionsmedicinare