Analyser, tester och undersökningar

Funktionsstörningar leder så småningom till sjukdom, men långt före sjukdom är ett faktum kan funktionsstörningar mätas i kroppen.

IFM-kliniken använder analyser, tester och undersökningar för att utvärdera ditt hälsotillstånd.

Vi kan bland annat utvärdera näringsstatus, hormonbalans, allergi- och överkänsligheter, mage-tarmhälsa, hjärnhälsa, tungmetaller, stress, organiska syror, DNA och annat.

Exempel på dessa analyser och tester är:

Close
Funktionsmedicinska laboratorietester

Funktionsstörningar leder så småningom till sjukdom, men långt före sjukdom är ett faktum kan funktionsstörningar mätas i kroppen.

Några av de vanligaste funktionsanalyserna är:

 • Allergitest (IgE, IgG, IgA).
 • Mag/tarmanalys (CDSA 2.0).
 • Tarmgenomsläpplighet.
 • Binjurestressprofil.
Hårmineralanalys

En hårmineralanalys ger en tillförlitlig mätning av 36 olika mineral, spårämnen och metaller.

Medan näringsbrister i blod kan vara tecken på sjukdom så är näringsbrister i hårmineralanalys ett tecken på bristande näringsreserver.

Analysen är även ett utmärkt sätt att analysera ansamlingar av tungmetaller.

Provsvaret får du inom fyra veckor samt förslag på hur du t.ex. förändra kosten och inta kosttillskott för att må bättre och förebygga sjukdom. 

Läs mer om hårmineralanalys:

DNA-analyser
 • DNA Diet testar 13 gener som påverkar metabolismen och träningen.
 • DNA Health optimerar hälsa och välmående genom genbaserad personanpassad nutrition.
 • DNA Oestrogen metabolism och avgiftningstest inkluderar 10 gener involverade i östrogen-biosyntes, östrogenmetabolism, och fas I and fas II avgiftningen.
 • DNA Sport tillhandahåller större möjliheter och insikt för större  potential för sportprestationer och bättre träning, optimalt val av träning, återhämtning, skaderisk och träning för att gå upp/ned i vikt.
Wellness Screening

Wellness Screening är ett Lifestyle Management-system och en kliniskt utvärderad hälsoundersökning.

Wellness Screening fokuserar på din unika fysiologi, undersöker 40 olika biomarkörer gällande din hälsa och tar endast tar 5-10 minuter att genomföra.

Läs mer om Wellness Screening

EIS - Electro Interstitiell Skanning

Ett högteknologiskt, datorbaserat testsystem som bygger på en vidareutveckling av den väl beprövade bioimpedanstekniken.

Med en EIS hälsoscanning får du en helhetsbild av vad som påverkar din hälsa.

Med analysen får du vägledning av en erfaren terapeut som hjälper dig optimera din livsstil och ge stöd för hälsa och vitalitet.

Nervexpress – Hjärtrytmvariabilitetsmätning

Nervexpress mäter objektivt aktiviteten i nervsystemets sympatiska och parasympatiska grenar samt den inbördes balansen mellan dessa. 

Nervexpress är en väl dokumenterad mätmetod som tar hänsyn till ett ortostatiskt stressmoment, genom att man mäter HRV (hjärtrytmvariabilitet) både i liggande och i stående.

Nervexpress används för att mäta stressnivåer. Det går även att få en bild av blodkärlens stelhet och därigenom kärlhälsa. 

Sömnrådgivning
 • Digital sömnscreening/frågeformulär inför första besöket.
 • Sömnrådgivning, mötet sker digitalt eller på plats på mottagningen.
 • Genomgång av sömnscreeningen.
 • Samtal om bland annat sömnhygien.
 • Produktrekommendationer för att ge konkreta verktyg för att förbättra sömnkvantitet och sömnkvalitet.
 • Sömnskola.
 • Vid behov upprepad sömnscreening inför varje återbesök.
 • Återbesök efter ca 1-3 veckor för att följa upp produkter, sömnhygien med mera. (Digitalt eller på plats på mottagningen).
 • Uppföljningsbesök efter ca 3-5 månader för att följa upp produkter, sömnhygien, sömnkvalitet och sömnkvantitet (digitalt eller på plats på mottagningen).
 • Ytterligare verktyg kan kompletteras med behandlingar / sömndagbok / sömn-app.